Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
  Od umowy można odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: gromart.pl@gmail.com.
 2. Zwracaną rzecz należy odesłać na adres sklepu: Głębocka 94 lok. 53, 03-287 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni.
  Zwracany przedmiot powinien zostać odesłany w miarę możliwości w orginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym, gwarantującym jego bezpieczny transport.
 3. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 4. Dokonana przez konsumenta płatność za przedmiot zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem zakupu jest rzecz personalizowana lub wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.

Reklamacje

 1. W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, konsument ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.
 2. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: gromart.pl@gmail.com lub drogą pocztową na adres: ul. Głębocka 94 lok. 53, 03-287 Warszawa.
 3. W związku z wadą konsument może żądać:
  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,
  • lub złożyć oświadczenie o:
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
 4. Co do zasady reklamację można zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
 5. Reklamacji nie podlegają wady i uszkodzenia mechaniczne.
 6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep zgłoszenia reklamacyjnego.’
FORMULARZ ZWROTU